ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑΣ ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

Η ιστορία της μπισκοτοποιίας Μπακάλογλου  ξεκίνησε σχεδόν έναν αιώνα πριν από τη Σμύρνη που είναι οι ρίζες του ιδιοκτήτη  Δημητρίου Μπακάλογλου.
Μετά την καταστροφή της πόλης εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη σε νεαρή ηλικία φέρνοντας μαζί του τις παραδοσιακές συνταγές και την τέχνη της Σμύρνης.
Μερικές δεκαετίες αργότερα την ίδια παράδοση έφερε ο γιος του Κωνσταντίνος στον Πειραιά.
Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση, άλλα και η συνεχής αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων και συνταγών καθιστούν την μπισκοτοποιίας Μπακάλογλου ως μια αξιόπιστη παρουσία στον χώρο.

Στις μέρες μας η επιχείρηση έχει περάσει στα χέρια του εγγονού του, Αριστείδη τηρώντας τις παραδόσεις. με πρωτεύοντα στόχο  τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού προς τον πελάτη, η μπισκοτοποιίας Μπακάλογλου συνεχίζει την προσπάθειά της για προσφορά των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών που απαντούν στις πιο υψηλές απαιτήσεις του καταναλωτή.

ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ

Πάργας 2, Πειραιάς
Τ.Κ 18537
Τηλ.2104535700